Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 1

Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 1

Chơi gà chọi cũng lắm công phu, đòi hỏi người chơi phải có kiến thức sâu, rộng để có thể chọn được những chú gà chiến tốt. Bài viết này sẽ ...
Comment 05:00
Chơi gà chọi cũng lắm công phu, đòi hỏi người chơi phải có kiến thức sâu, rộng để có thể chọn được những chú gà chiến tốt. Bài viết này sẽ liệt kê cho bạn những loại vảy gà xấu mà các bạn nên biết để tránh.

Vảy gà xấu- vảy gà chọi xấu bể biên nội.

Gà có vảy bể biên nội , ngoài là gà lai nên các bạn không nên nuôi.


Vảy gà bể biên nội là loại vảy gà chọi xấu

Vảy gà xấu: Khai vuông tám vẩy.khai vuông tám vảy

Gà khai vuông tám vẩy là gà lai, dù có đẹp những cũng không đá được ai nên không nên nuôi.

Vảy gà xấu: Dặm ngoại – tiền nát dặm cách ba vảy.Dặm ngoại – tiền nát dặm cách ba vảy

Gà có vảy này cũng không nên nuôi

Vảy gà xấu: Khai hậu, nát hậu, cựa sừng trâu.Vảy nát hậu Cựa sừng trâu

Đây là loại gà đã xuống bổn không nên nuôi, không nên chơi và không phải là gà nòi
Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 1
4 stars - "Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 1" SEO Blogspot.
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 1 Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 1
Review: 5 - "Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 1" by , written on 05:00
Chơi gà chọi cũng lắm công phu, đòi hỏi người chơi phải có kiến thức sâu, rộng để có thể chọn được những chú gà chiến tốt. Bài viết này sẽ ...
Gà chọi

Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 1

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99