Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 2

Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 2

Vảy gà chọi xấu – Vảy gà chọi hậu thiếu Vảy gà chọi độ tiền thiếu Gà nếu thiếu vảy hậu tức là gà xuống bổn vì vảy hậu phải xuống ...
Comment 05:06


Vảy gà chọi xấu – Vảy gà chọi hậu thiếuVảy gà chọi độ tiền thiếu

Gà nếu thiếu vảy hậu tức là gà xuống bổn vì vảy hậu phải xuống tới cựa mới tốt vì vậy là gà xấu.

Vảy gà chọi xấu – chậu gà chọi to, cục thịt lớn.Vảy gà chọi độ tiền thiếu

Gà nếu thiếu vảy hậu tức là gà xuống bổn vì vảy hậu phải xuống tới cựa mới tốt vì vậy là gà xấu.

Chậu gà chọi to – cục thịt lớn


Chậu gà to khiến gà kho di duyển, nếu thêm cục thịt lớn thì không đá được.

Vảy gà chọi xấu – Vảy gà chọi độ không có cựa xóc đếVảy gà chọi độ không có cựa xóc đế
Gà có vảy này thuộc gà lai, đá kém

Vảy gà chọi – vảy gà chọi độ tiền thiếuVảy gà chọi độ tiền thiếu

Ngón chân gà to và ngắn không thể cầm cự lâu được nên là gà tồi
Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 2
4 stars - "Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 2" SEO Blogspot.
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 2 Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 2
Review: 5 - "Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 2" by , written on 05:06
Vảy gà chọi xấu – Vảy gà chọi hậu thiếu Vảy gà chọi độ tiền thiếu Gà nếu thiếu vảy hậu tức là gà xuống bổn vì vảy hậu phải xuống ...
Gà chọi

Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần 2

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99