Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần3

Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần3

Vảy gà xấu Sổ chậu tám vảy – Cựa xuội Sổ chậu tám vảy là gà không tốt vì đã xuống bổn rồi.  cựa xuội không thể đâm được vì nó xuôi xu...
Comment 05:42

Vảy gà xấu Sổ chậu tám vảy – Cựa xuội


Sổ chậu tám vảy là gà không tốt vì đã xuống bổn rồi.  cựa xuội không thể đâm được vì nó xuôi xuống dưới, nên các bạn tuyệt đối không nên chọn loại gà này

Vảy gà xấu, vảy gà chọi cán dưới

Những loại gà có vảy cán dưới hay vảy cán trên cũng đều không tốt, các bạn không nên chọn.

Gà vảy xấu, vảy ém


Là loại vảy nhỏ có giá trị bạch đầu chỉ không nên nuôi.Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần3
4 stars - "Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần3" SEO Blogspot.
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần3 Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần3
Review: 5 - "Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần3" by , written on 05:42
Vảy gà xấu Sổ chậu tám vảy – Cựa xuội Sổ chậu tám vảy là gà không tốt vì đã xuống bổn rồi.  cựa xuội không thể đâm được vì nó xuôi xu...
Gà chọi

Những vảy gà xấu các bạn nên bên biết để tránh phần3

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99