Khoe gà Tía Bom_2,9

Khoe gà Tía Bom_2,9

Của Nợ này với những chân đánh méo gà, hứa hẹn sẽ là 1 chuyên gia đào bạc dưới. Nhà nghèo ko có điều kiện xài mấy của nợ này mới mong kiếm...
Comment 20:29
Của Nợ này với những chân đánh méo gà, hứa hẹn sẽ là 1 chuyên gia đào bạc dưới. Nhà nghèo ko có điều kiện xài mấy của nợ này mới mong kiếm cháo đc, hj
Gà trạng 2,9, 11 tháng tuổi, 2 mặt xổ, 10p và 20p
Nguồn: Roker .

Khoe gà Tía Bom_2,9
4 stars - "Khoe gà Tía Bom_2,9" SEO Blogspot.
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Khoe gà Tía Bom_2,9 Khoe gà Tía Bom_2,9
Review: 5 - "Khoe gà Tía Bom_2,9" by , written on 20:29
Của Nợ này với những chân đánh méo gà, hứa hẹn sẽ là 1 chuyên gia đào bạc dưới. Nhà nghèo ko có điều kiện xài mấy của nợ này mới mong kiếm...
Gà chọi

Khoe gà Tía Bom_2,9

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99