Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi: Kĩ thuật ấp trứng.( Phần 6 )

Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi: Kĩ thuật ấp trứng.( Phần 6 )

Thời gian ấp trứng. Thời gian để thả gà phối giống là từ cuối tháng 12 trở đi cho đến đầu thagns giêng, gà sẽ bắt đầu ấp và nở vào đầu mùa...
Comment 22:22

Thời gian ấp trứng.

Thời gian để thả gà phối giống là từ cuối tháng 12 trở đi cho đến đầu thagns giêng, gà sẽ bắt đầu ấp và nở vào đầu mùa xuân.
Khi phối giống, nên để 1 mái 1 trống thôi không nên cho 2, 3 mái, nhốt 2 con vào chúng chuồng. Chuồng phải cao ráo, sạch sẽ. Nhốt 2 ngày, sau đó thả ra vườn vào mỗi sáng và nhốt vào buổi tối, đến khi mái đẻ thì 3 ngày mới cho trống đạp 1 lần để đỡ hại trống.


Chọn trứng ấp.

Trứng gà chọi không to, nhưng vỏ dày hơn trứng gà tau. Gà mái nòi rặt giống lứa chỉ đẻ khoảng 7 trứng, tối đa là 8 trứng. Những mái nòi đẻ mỗi lứa trên 10 trứng là gà lai, nên loại bỏ.

Khi mái ấp ta phải chọn trứng như sau:

Dùng cân điện tử 500g, cân và ghi chếp kết quả lên vỏ trứng, chỉ trọn ra 8 đến 10 quả nặng nhất cho mái ấp, nếu có quả nào vừa tròn vừa bé nhưng lại nặng thì đó chắc chắn là gà trống tài.
10 ngày sau ấp tiến hành soi cồ; 20 đến 21 ngày trứng nở, lưu ý là để nở tự nhiên, không nên bóc trứng vì gà sẽ bị chảy máu và còi cọc
Nên cho gà mẹ ấp trứng và nuôi con của nó. Với những gà mẹ nuôi con không giỏi, cuối ngày ta nên cho bầy gà đó ăn thêm cho đủ no.
Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi: Kĩ thuật ấp trứng.( Phần 6 )
4 stars - "Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi: Kĩ thuật ấp trứng.( Phần 6 )" SEO Blogspot.
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi: Kĩ thuật ấp trứng.( Phần 6 ) Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi: Kĩ thuật ấp trứng.( Phần 6 )
Review: 5 - "Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi: Kĩ thuật ấp trứng.( Phần 6 )" by , written on 22:22
Thời gian ấp trứng. Thời gian để thả gà phối giống là từ cuối tháng 12 trở đi cho đến đầu thagns giêng, gà sẽ bắt đầu ấp và nở vào đầu mùa...
Gà chọi

Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi: Kĩ thuật ấp trứng.( Phần 6 )

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99