Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi : Kỹ thuật làm ổ cho gà chọi ấp ( Phần 7 )

Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi : Kỹ thuật làm ổ cho gà chọi ấp ( Phần 7 )

Kỹ thuật làm ổ cho gà ấp. Ấp nở theo truyền thống, người ta thường cho gà nở vào mùa xuân bằng phương pháp ấp tự nhiên, do bản thân gà mẹ ...
Comment 22:40

Kỹ thuật làm ổ cho gà ấp.

Ấp nở theo truyền thống, người ta thường cho gà nở vào mùa xuân bằng phương pháp ấp tự nhiên, do bản thân gà mẹ thực hiện với một số động tác của con người. Đã có 1 số  thử nghiệm ấp bằng máy, song lại được đánh giá là chưa thành công, thể hiện ở nhược điểm là gà lớn lên khả năng thi đấu kém.
Một trong những yếu tố quyết định tỷ lệ ấp nở nhiều ít là kỹ thuật làm ổ gà ấp.


  1. Phải vặt ổ rơm, cuộn tròn, lót êm, theo hình hơi trũng lòng chảo; điều này làm gà con khi nở ra không bị kẹt ngạt và vẹo lườn ngoẹo cổ.
  2. Ổ rơm nên đặt trong thùng gỗ, góc thùng phải có 1 cóng nước uống  nhỏ để gà mái đủ nước uống, toát hơi ẩm cần thiết cho trứng trong môi trường nhiệt độ điều hòa, tỷ lệ nở mới cao được.
  3. Mỗi ngày đúng buổi trưa cho gà mái xuống ổ đi vệ sinh 1 lần khoảng 15 phút và nên cho tăm cát tránh bọ mạt hại gà. Trong khi ổ để trống ta tranh thủ phun thuốc chống bọ vào dưới ổ rơm và quanh trứng định kỳ vào những ngày thừ 5, 10,15 và 19 kể từ ngày đặt trứng.

Lưu ý: nếu có trứng vỡ ta phải thay ổ rơm mới để ổ sạch chuẩn bị đón gà con sắp nở.
Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi : Kỹ thuật làm ổ cho gà chọi ấp ( Phần 7 )
4 stars - "Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi : Kỹ thuật làm ổ cho gà chọi ấp ( Phần 7 )" SEO Blogspot.
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi : Kỹ thuật làm ổ cho gà chọi ấp ( Phần 7 ) Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi : Kỹ thuật làm ổ cho gà chọi ấp ( Phần 7 )
Review: 5 - "Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi : Kỹ thuật làm ổ cho gà chọi ấp ( Phần 7 )" by , written on 22:40
Kỹ thuật làm ổ cho gà ấp. Ấp nở theo truyền thống, người ta thường cho gà nở vào mùa xuân bằng phương pháp ấp tự nhiên, do bản thân gà mẹ ...
Gà chọi

Lai tạo giống và tuyển chọn gà chọi : Kỹ thuật làm ổ cho gà chọi ấp ( Phần 7 )

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99