Nguyên tắc lai tạo và giữu giống gà chọi thuần chủng và tốt nhất ( Phần 2)

Nguyên tắc lai tạo và giữu giống gà chọi thuần chủng và tốt nhất ( Phần 2)

Tiếp tục phần 1 Không nên ghép mới hàng năm. Nếu phát hiện ra cặp gà tốt nhất, hãy giữ chúng càng lâu càng tốt trước khi tách và ghé...
Comment 08:27

Tiếp tục phần 1

Không nên ghép mới hàng năm.


Nếu phát hiện ra cặp gà tốt nhất, hãy giữ chúng càng lâu càng tốt trước khi tách và ghép với những cá thể khác. Một cặp gà tốt thường sinh sản trong 5 năm hoặc nhiều hơn tùy vào tuổi gà. nên nhớ với mỗi cặp mới, bạn đều phải tuyển gắt gao và bổ sung chuồng trại để chăm sóc bầy con. Vì vẫy hãy hoạch địn số cặp một cách cẩn thận.

Không hạn chế thức ăn và công chăm sóc.

Điều này sẽ khiến bạn thất bại ngay khi bắt đầu. Thức ăn và chăm sóc tốt sẽ tạo ra gà khỏe mạnh, và sức khỏe là điều cần thiết đối với tuổi thọ của dòng gà. nếu bạn có thể thả rông gà mái sau mỗi mùa sinh sản, bạn có thể khiến chúng cảm thấy và hành động như gà mái tơ trong nhiều năm. Có những con 10 tuổi mà vẫn hăng như gà mái tơ bởi chúng được thả rông sau mỗi mùa sinh sản..

Giữa một số dự phòng cần thiết.

Với gà đá, nguy cơ luôn dình dập ở đâu đó. vì lí do này, một khi bạn đã xác định được cặp gà tốt nhất, nên giữ thêm một vài cặp trống mái cùng dòng nữa, mặc dù bạn có thể không dùng đến chúng trong vài năm.

Hãy tìm kiếm công thức lai tạo phù hợp với bạn.

Hầu hết các bạn đều biết các công thức lai cận huyết, lai dòng, ghép ... Bạn phải tự xác định công thức lai tạo phù hợp với mục đích khả năng của mình.
Nguyên tắc lai tạo và giữu giống gà chọi thuần chủng và tốt nhất ( Phần 2)
4 stars - "Nguyên tắc lai tạo và giữu giống gà chọi thuần chủng và tốt nhất ( Phần 2)" SEO Blogspot.
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Nguyên tắc lai tạo và giữu giống gà chọi thuần chủng và tốt nhất ( Phần 2) Nguyên tắc lai tạo và giữu giống gà chọi thuần chủng và tốt nhất ( Phần 2)
Review: 5 - "Nguyên tắc lai tạo và giữu giống gà chọi thuần chủng và tốt nhất ( Phần 2)" by , written on 08:27
Tiếp tục phần 1 Không nên ghép mới hàng năm. Nếu phát hiện ra cặp gà tốt nhất, hãy giữ chúng càng lâu càng tốt trước khi tách và ghé...
Gà chọi

Nguyên tắc lai tạo và giữu giống gà chọi thuần chủng và tốt nhất ( Phần 2)

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99