Phương pháp chọn gà giống, cách chọn gà trống tốt ( Phần 5)

Phương pháp chọn gà giống, cách chọn gà trống tốt ( Phần 5)

Phương pháp chọn gà trống. Chọn gà giống là cực kỳ quan trọng, gà cũng giống như bất kỳ loại động vật nào khác, Bởi vậy các cụ xưa có câu...
Comment 22:10

Phương pháp chọn gà trống.

Chọn gà giống là cực kỳ quan trọng, gà cũng giống như bất kỳ loại động vật nào khác, Bởi vậy các cụ xưa có câu khi được một chú gà hay thì để lại làm giống.


Nhưng điều bắt buộc cần lưu ý khi chọn gà trống.


  • Gà trống là phải là gà trống nòi, không phải gà lai.
  • Không trùng huyết với gà mái.
  • Gà trống để đổ dòng là nhưng con đã có thành tích vể vang, gà phải thắng tối thiểu 85% trận đấu và liên tục trọng nhiều năm. Tuổi từ 1 năm rưỡi đến 5 năm và thuộc dòng gà khác.
  • Trống phải có vóc dáng to cao vì gà con sẽ thừa hưởng vóc dáng từ gà bố. Cha to xương thì con lớn vóc.


Phương pháp chọn gà giống, cách chọn gà trống tốt ( Phần 5)
4 stars - "Phương pháp chọn gà giống, cách chọn gà trống tốt ( Phần 5)" SEO Blogspot.
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Phương pháp chọn gà giống, cách chọn gà trống tốt ( Phần 5) Phương pháp chọn gà giống, cách chọn gà trống tốt ( Phần 5)
Review: 5 - "Phương pháp chọn gà giống, cách chọn gà trống tốt ( Phần 5)" by , written on 22:10
Phương pháp chọn gà trống. Chọn gà giống là cực kỳ quan trọng, gà cũng giống như bất kỳ loại động vật nào khác, Bởi vậy các cụ xưa có câu...
Gà chọi

Phương pháp chọn gà giống, cách chọn gà trống tốt ( Phần 5)

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99