Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 18)

Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 18)

Cựa gà Hình dáng của cựa:      - Đôi cựa dài, hơi cong mũi được gọi là "song đao".      - Nếu mũi cựa hơi nghiêng về phía s...
Comment 19:06

Cựa gà

Hình dáng của cựa:
     - Đôi cựa dài, hơi cong mũi được gọi là "song đao".
     - Nếu mũi cựa hơi nghiêng về phía sau 1 chút, đứng cắt chéo lên nhau, được gọi là "song đao nghiêng" (cựa độc).
     - Nếu cong ít hơn song đao được gọi là "siêu đao" (cựa độc).
     - Hai cựa ngay thẳng chỉ vào nhau gọi là "giao chỉ" (cựa khá).
     - Nếu thẳng, quay mũi ra phía khác, gọi là cửa "hứng gió" (dở).
     - Nếu ngay thẳng, và chỉ xuống đất được gọi là "chỉ địa". Cựa này của gà có biệt tài, nhập, xạ, đều lợi hại, gà này rất hiếm, cả trăm ngàn con mới có 1.
     - Cựa cong ra phía sau nhiều như cặp sừng trâu gọi là "hom lọp" (xấu).
     - Trên cựa có một vảy to, dưới cựa có một vảy to, có đòn tài.
     - Trên và dưới cựa chính, có nổi lên 2 cựa phụ thấp hơn, nếu 2 cựa này rung rinh, thì tốt, gà quý, 
gọi là "cựa lục đinh".


     - Gà cựa, cựa có chấm hình lưỡi liềm, hay lưỡi đao, nó ửng nổi trong cựa. cựa trắng thì ửng đen, cựa đen thì ửng trắng, nhìn qua ánh sáng mới thấy được. Cựa này không kị gà nào, nếu gà có tài đâm là đâm hết, gọi là "Uyên võ đệm giáp".
     - Cựa có 3 chấm mọc ra, nhọn như móng cọp, đâm rất độc, gà địch bị đâm chịu không nổi mà chạy, gọi là "cựa độc đinh".
     - Cách từ cựa xuống dưới, có 4 - 5 chấm tròn, trên to dưới nhỏ, chân cựa vuông, đầu tròn nhỏ, là cựa độc, gọi là "Thượng áp hạ".
     - Cựa nhỏ như đầu đũa, dài gọi là "cựa kim"
     - Cựa ngắn ngay sát với thới, xuôi 1 chiều như nhau, ngược với "hứng gió" gọi là "cựa êm", còn tùy xuôi nhiều hay ít, nếu xuôi ít và cắt chéo lên nhau thì tốt, đồng thời phải cong vừa.
     - Hai cựa 1 màu đen 1 màu trắng, hoặc phân nửa trắng phân nửa đen cho 1 cựa, có tên là "nhật nguyệt" (cựa dữ, tốt).
     - Tam cường: Mỗi chân có 3 cựa, 1 cựa dài và 2 cựa ngắn 2 bên, 2 chân như nhau, gọi là "tam cường" gà này đá hiểm (2 cựa phụ gần như vẩy lộ nổi).

Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 18)
4 stars - "Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 18)" SEO Blogspot.
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 18) Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 18)
Review: 5 - "Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 18)" by , written on 19:06
Cựa gà Hình dáng của cựa:      - Đôi cựa dài, hơi cong mũi được gọi là "song đao".      - Nếu mũi cựa hơi nghiêng về phía s...
Gà chọi

Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 18)

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99