Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 17)

Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 17)

Mặt gà Gà có từng khuôn mặt khác nhau như sau: Gà mặt hình chữ nhật: Co vóc dáng oai phong lẫm liệt như một võ tướng, nếu hay thì k...
Comment 04:26

Mặt gà


Gà có từng khuôn mặt khác nhau như sau:
Gà mặt hình chữ nhật: Co vóc dáng oai phong lẫm liệt như một võ tướng, nếu hay thì không gà nào bằng (nếu không thì cũng tạm được).
Gà mặt gốc tre: Giống gà này rất gan dạ, lầm lì khi ra sân, sống chết bất cần.
Gà mặt cú: Tính tình hung dữ, điêu ngoa.
Gà mặt ó: Dữ tợn, hung hăng, đa số gà này đều giống tốt quý hiếm.
Gà mặt lục (lục giác): Hay, dở tùy con.
Gà mặt điền (vuông): Thường là giống gà đòn, có con mắt thật sâu thì rất gan lì, đá rất độc.
Gà mặt tròn: giống này rất gan dạ, lanh lẹ nhưng lại kém sức
Gà mặt cóc: Gan cùng mình, chết vẫn không chạy.
Gà mặt lọ: Cũng không kém gì giống gà khác.
Gà mặt quạ: Trông dữ tợn, hăng chiến đấu.
Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 17)
4 stars - "Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 17)" SEO Blogspot.
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 17) Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 17)
Review: 5 - "Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 17)" by , written on 04:26
Mặt gà Gà có từng khuôn mặt khác nhau như sau: Gà mặt hình chữ nhật: Co vóc dáng oai phong lẫm liệt như một võ tướng, nếu hay thì k...
Gà chọi

Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 17)

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99