Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 20)

Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 20)

Chọn gà qua thế đá      Trong thế giới gà chọi có những con gà có thế đá rất độc, nếu trúng vào chỗ hiểm có thể kết liễu địch thủ ngay. Đ...
Comment 20:24

Chọn gà qua thế đá

     Trong thế giới gà chọi có những con gà có thế đá rất độc, nếu trúng vào chỗ hiểm có thể kết liễu địch thủ ngay. Đó là những đòn sát thủ mà những con gà linh hay gà thật dữ mới thực hiện được.
     Thường những đòn độc là những đòn sau:
     Hồi mã thương: Hai gà đang đánh nhau, bỗng có con "giả thua" bỏ chạy 1 vòng, địch thủ liền đuổi theo uy hiếp, không ngờ nó đứng lại, nghiêng qua, lấy thế thật nhanh thật mạnh, đá vào đầu vào cổ địch thủ. Có khi nó trổ ngón nghề ấy hai ba lần và mỗi khi đá, đôi khi ta thấy nhồi liên tiếp ba bốn đòn, gọi là "hồi mã thương".


     Đá lông yếm: Chui đầu xuống gần bụng, nắm lông ngực đá thốc lên, còn gọi là đá bưng tô, nếu đòn này trúng , địch thủ có thể sẽ lộn nhào.
     Lấn: Dùng cần cổ lấn gà địch không cho đứng thăng bằng, thì làm sao địch trổ ngón được.
     Vỉa tối: Chui cổ vào cánh gà địch, ở luôn trong đó, cắn mổ da non như da nách, đùi non, kẹt cánh, nắm cho chắc mà đá lên, vừa đá vừa đâm, có khi trúng phổi trúng hông.
     Vỉa sáng: Chuyên luồn cổ vào cánh gà địch, thò đầu lên, bạ đâu nắm đó, đá mạnh lên, đòn này sẽ gãy cánh địch thủ, hay bị sệ cánh và mất sức.
     Khai vựa lúa: Nắm cổ gà địch, dùng sức đá trúng cằm nó chỗ ấy gọi là "chữ tử" và còn gọi là "đá hầu".
     Đâm hang cua: Dùng cựa đâm trúng hang cua, ở trên ngực cạnh dưới cổ, nếu đâm sâu, gà giãy chết trào máu miệng tại chỗ.
     Thọc huyết: Nhảy thật cao, khi mình gà rơi gần địch thủ, nó mới tung chân đá thọc vào ngực.
     Đâm mắt cần: Cần cổ gà có từng có từng đốt ráp lại như mắt tre, nếu bị đâm trúng những "mắt" ấy, gà quẹo xương cổ, đứng quay vòng vòng. 
Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 20)
4 stars - "Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 20)" SEO Blogspot.
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 20) Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 20)
Review: 5 - "Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 20)" by , written on 20:24
Chọn gà qua thế đá      Trong thế giới gà chọi có những con gà có thế đá rất độc, nếu trúng vào chỗ hiểm có thể kết liễu địch thủ ngay. Đ...
Gà chọi

Cách lai tạo và tuyển chọn gà chọi: Kinh nghiệm chọn gà trưởng thành (phần 20)

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99